Academia Estudios Paco Feliz
ZONAAcceder a Zona PrivadaPRIVADA

Xestión laboral: nóminas, seguros sociais, contratos e convenios

DURACIÓN: 70 HORAS PRESENCIAIS

FECHA INICIO: 04/03/2013

FECHA DE FIN 25/04/2013

MÓDULOS FORMATIVOS
1. O recibo de salarios (15 horas)
2. Seguridad social (15 horas)
3. O contrato de traballo (10 horas)
4. Control de efectivos (10 horas)
5. Convenios colectivos (10 horas)
6. Modulo de formación para a igualdade(10 horas)

Nombre:

Teléfono:

Email: